NAZICHT /CORRECTIE VAN KITVOEGEN

Dichtingsvoegen

Een jaarlijks nazicht is aangewezen om waterinfiltratie en andere problemen te voorkomen.

Image
Image

Structurele voegen

Tijdens het nazicht wordt er extra aandacht geschonken aan:
- Scheuren
- Hechting met de ondergrond
- Schade door externe factoren, zoals insecten, vogels, enz.
- Veroudering van de voegen