Analyse en Expertise

Analyse

Groven+ Service komt ter plaatse om de bestaande toestand te bekijken en samen met de betrokken partijen (eindklant, gebouweigenaar, expert,…) een grondige analyse te maken.


Expertiseverslag

Groven+ Service maakt na analyse een gedetailleerd verslag.


Oplossingen

Groven+ Service stelt, in overleg, de meest economische en duurzame oplossing voor.


Budgetten

Groven+ Service bezorgt een offerte zodat de klant de nodige budgetten kan voorzien.

Image